Mul-T-Lock Ltd.

Společnost Mul-T-Lock Ltd. působí v oblasti bezpečnostních systémů

Yavne25.JPGSpolečnost Mul-T-Lock Ltd. působí v oblasti bezpečnostních systémů. Zabývá se vývojem a výrobou mechanických zabezpečovacích zařízení: bezpečnostních zámků, cylindrických vložek, visacích zámků vč. speciálních aplikací, přídavných zámků, zámků pro automobilový průmysl, automatických strojů na výrobu klíčů a dalších. Své výrobky distribuuje po celém světě prostřednictvím šesti vlastních poboček, mezi něž patří i MUL-T-LOCK, divize společnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., a také prostřednictvím stovky národních distributorů v různých zemích světa.
Od roku 1999 je společnost Mul-T-Lock Ltd. členem skupiny ASSA ABLOY, která zaujímá vedoucí pozici na celosvětovém trhu v oboru zabezpečovací techniky.
Výrobky společnosti Mul-T-Lock nacházejí široké spektrum využití počínaje domácnostmi, přes podniky, úřady, nemocnice, hotely, bankovní ústavy, automobilový průmysl a dopravu, až po zařízení a instituce vyžadující z důvodu státních zájmů nejvyšší míru zabezpečení, jako jsou např. energetické závody, distribuce elektrické energie, plynu a vody ale i prostory americké CIA.

Poslání společnosti

V současném rychle se měnícím světě lidé hledají jistotu a bezpečí. Počínaje snahou o  fyzické a hmotné zabezpečení a konče hledáním vnitřního pocitu klidu a bezpečí. S tím souvisí i snaha lidí zabezpečit proti úmyslnému poškození své soukromí, domov, firmu, hodnoty, které vybudovali svou prací pro sebe a své nejbližší. Ve sféře podniků a institucí k tomu navíc přistupuje potřeba lidí získat a udržet kontrolu nad hodnotami, za které nesou odpovědnost.
Prostřednictvím našich systémů zabezpečení movitého i nemovitého majetku chceme pomáhat našim zákazníkům zajistit a uchovat jimi vybudované nebo jimi spravované hodnoty a  tím také zvýšit jejich pocit bezpečí a klidu.

Naše cíle do budoucnosti

I v budoucnu chceme být schopni včas reagovat na nově vznikající potřeby svých zákazníků.  Proto, pokud jde o výrobu, budeme usilovat o udržení pověsti předních odborníků v oblasti výzkumu a vývoje nových systémů zabezpečení, které by vycházely ze současných i očekávaných požadavků a potřeb trhu.
V rovině služeb chceme přímo u našich zákazníků hledat odpověď na otázku, jak by měly vypadat naše služby a naše spolupráce s nimi. Chceme si u svých obchodních partnerů dlouhodobě budovat pověst rychlého, spolehlivého a současně flexibilního dodavatele.
Konečně se soustředíme na vyhledávání nových cest k zákazníkům: na základě analýzy potřeb trhu, prognóz jeho budoucího vývoje a srovnání se zkušenostmi z jiných trhů budeme hledat nové způsoby působení v neustále se měnícím prostředí, abychom na nové podmínky byli schopni reagovat včas nebo tam, kde to je možné, s předstihem.

Jak chceme dosáhnout našich cílů

Inovace a schopnost nalézat nová originální řešení stály u samého zrodu značky Mul-T-Lock®. Trvale považujeme tyto hodnoty za určující. To dosvědčuje na sto patentově chráněných řešení, stejně jako skutečnost, že všechny naše výrobky splňují nejpřísnější mezinárodní normy.
Cílem všech našich aktivit v oblasti výzkumu a vývoje je zdokonalit bezpečnostní úroveň, zvýšit kvalitu  a reagovat tak na nově vznikající požadavky rychle se měnícího prostředí, v němž žijeme.
Prostřednictvím trvalého a otevřeného dialogu se zákazníky se snažíme porozumět jejich potřebám, a to současným i budoucím.
Tyto cenné informace přímo od zákazníků využíváme pro další zdokonalování stávajících produktů i pro vývoj zcela nových zabezpečovacích systémů.
Za jedno z důležitých kritérií pro nově vyvíjené produkty považujeme účelné vynakládání prostředků ze strany budoucích zákazníků. Proto se v oblasti výzkumu soustřeďujeme nejenom na vývoj nových produktů, ale také na zavádění efektivních výrobních a technologických postupů, které zaručí vysokou kvalitu, uživatelskou hodnotu a komfort nového výrobku při zachování cenové hladiny akceptovatelné našimi zákazníky. Věříme, že  neustálé zvyšováním úrovně poskytovaných služeb a účelné vynakládání prostředků jsou rozhodujícím faktorem pro dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky.

 
Společnost Mul-T-Lock Ltd. působí v oblasti bezpečnostních systémů. Zabývá se vývojem a výrobou mechanických zabezpečovacích zařízení: bezpečnostních zámků, cylindrických vložek, visacích zámků vč. speciálních aplikací, přídavných zámků, ...
MUL-T-LOCK MT5MUL-T-LOCK InteractiveMUL-T-LOCK ClassicMUL-T-LOCK IntegratorMUL-T-LOCK 7x7


Produkty

Produkty

Vložky zámků, visací zámky, ostatní zámky, rozvorové zadlabací zámky, přídavné zámky, paniková kování ... více


Výroba klíčů / Prodejní místa

Výroba klíčů / Prodejní místa

Výběr servisních středisek a prodejních míst výrobků Mul-T-Lock ...

více

 
Kliknutím na banner se dostanete na web dodavatele:

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.